+1.28
1 читатель, 1 топик

Послідовність ідейно-художнього аналізу вірша

Послідовність ідейно-художнього аналізу вірша
1. Напишіть ім'я та дату народження автора, назва вірша і дату його написання. Якщо потрібно, вкажіть декілька подій з біогафії поета, які вплинули на створення аналізованого вірша.
2. Укажіть тему вірша. Запитайте себе:
Про що говорить поет у цьому вірші?
. Віршовані твори можуть бути про любов, патріотизм, політику. Деякі описують пейзажі і красу природи, інші — роздуми на філософські теми.
3. Крім теми, іноді потрібно визначити також ідею або головну думку твору. Подумайте, що саме хотів донести до читача поет, яке «послання» криється в його словах. Основна думка відображає ставлення поета до написаного, вона є ключовим фактором для істинного розуміння літературного твору. Якщо автор твору торкнувся відразу кілька проблем, перерахуйте їх і виділіть одну в якості головної проблеми.
4. Далі приступайте до аналізу сюжету. Напишіть, що відбувається у творі, виділіть основні події та конфлікти. Пропустіть цей пункт аналізу, якщо вірш є безсюжетним.
5. Напишіть, до яких художніх засобів і стилістичних прийомів вдавався автор в даному творі. Наведіть конкретні приклади з вірша. Вкажіть, з якою метою автор використовував той чи інший прийом (стилістичні фігури, тропи тощо), тобто ефект був досягнутий. Наприклад, риторичні запитання і звернення підвищують увагу читача, а використання іронії говорить про глузливе ставлення автора і т.п.
6. Проведіть аналіз особливостей композиції вірша. Вона складається з трьох частин. Це розмір, рима і ритм. Розмір можна вказати схематично, щоб було видно, на який склад падає наголос. Наприклад, в чотиристопному ямбі наголос падає на кожен другий склад. Прочитайте один рядок з вірша вголос. Так вам буде простіше зрозуміти, як падає наголос. Спосіб римування зазвичай вказується з використанням позначень «а» і «б», де «а» — один тип закінчення рядка вірша, а «б» — другий тип.
рима(чоловіча, жіноча, дактилічна);
римування(послідовне, кільцеве, перехресне);
віршовий розмір: а)двоскладова стопа — хорей, ямб; допоміжні стопи — пірихій, спондей; б) трискладова стопа — дактиль, амфібрахій, анапест).